Librus

Hasła i loginy potrzebne do zalogowania się na stronie Librus są do odbioru u wychowawcy klasy.

 


Librus funkcjonuje
w klasach 1-8, pod adresem internetowym:

https://portal.librus.pl/rodzina


 Zalety dla rodzica

Librus zapewnia rodzicom:

- monitorowanie ocen swojego dziecka,
- bieżący dostęp do szczegółowych informacji dotyczących osiągnięć      dziecka, takich jak: data wystawienia oceny, kategoria, waga oceny do  średniej, dane nauczyciela, który wystawił ocenę,
- możliwość elastycznego reagowania na nieprawidłowości w nauce,  postawie oraz zachowaniu dziecka,
 dzięki mechanizmom zapewniającym bezpośrednią komunikację na linii:  szkoła-dom,
- bezpłatny dostęp do informacji w nim zawartych (brak opłat za  korzystanie).

 

Zalety dla ucznia

Librus to również korzyści dla ucznia, takie jak:

- bieżące monitorowanie ocen,
- możliwość zapoznania się z archiwum ocen z poprzednich semestrów.