Rada Rodziców

Rada
PRZEWODNICZĄCA:
MARTA ZACHWIEJA (kl. 3c)

ZASTĘPCA: JACEK WIELOPOLSKI (kl. 6c)

SKARBINK: JOANNA ZBIERSKA (kl. 5a)

SEKRETARZ: ANITA PIGŁAS (kl. 2c)

CZŁONEK: ANNA GŁUCH (kl. 3d)

CZŁONEK: KAROLINA KLÓSKA-CACKOWSKA (kl. 2d)

CZŁONEK: PAULINA MODRZEJEWSKA (kl. 7e)

CZŁONEK: SŁAWOMIR GLAPA (kl. 5c)

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA: MAGDALENA KACZMAREK (kl.3c)

CZŁONEK: MARZENA JÓZEFIAK (kl.4a)

CZŁONEK: MARIETTA LASIK (kl. 4e)

Numer konta
Bank SGB 86 9072 0002 3007 0704 0175 0001
Kontakt:
radarodz@sp-skorzewo.edu.pl