Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 
 
Z uwagi na organizację pracy szkoły, terminy podane w "Kalendarzu" mogą ulec zmianie. Informacje o wszelkich zmianach zostaną umieszczone w "Aktualnościach"